شرایط اجاره انبار

اجاره یک انبار خاور

شرایط اجاره: داشتن کارت ملی: صاحب بار یا شخصی که درخواست اجاره انبار دارد می بایست دارای اصل کارت ملی باشد. عقد قرار داد: برای عقد قرار داد می بایست با به همراه داشتن کارت ملی به آدرس زیر مراجعه فرمایید. سه راه تهرانپارس، خیابان دماوند، بین خیابان اتحاد و سازمان آب، پلاک 53

آقای مجیدی

ظرفیت انبار

  • به اندازه یک خاور طول 5.80 متر ، عرض 2.32 متر، ارتفاع 2.26 متر
  • مبلغ اجاره بابت هر شب 100.000 تومان و حداقل مدت اجاره 10 روز می باشد.
  • مبلغ ورودی هر انبار برای اجاره 10 شب مبلغ 4.000.000 تومان می باشد که قبل از بارگیری مستلزم واریز به حساب شرکت می باشد.
  • بعد از تخلیه انبار، در صورت نداشتن بدهی به شرکت مبلغ 3.000.000 تومان به مشتری عودت داده می شود.
  • پس از پایان 10 شب مشتری موظف است به ازای هر شب اضافه مبلغ 100.000 تومان بابت اجاره انبار پرداخت نماید.
  • حداقل زمان اجاره 10 شب می باشد، و در صورت اجاره در ابتدا مبلغ 10 شب دریافت می شود و پس از 10 شب طبق بند قبل به ازای هر شب اضافه مبلغ 100.000 تومان دریافت می شود.
  • تهیه قفل برای درب انبار به عهده مشتری می باشد.
رزرو انبار