بیمه در مورد کالاهای ترانزیت چگونه است؟

دیدگاه شما چیست؟