بیمه نامه های صادراتی چیست؟

Category: سوالات متداول

کالاهایی که توسط صادرکنندگان جهت عرضه در بازار جهانی به خارج از کشور ارسال می گردد.تحت عنوان بیمه نامه های صادراتی تحت پوشش بیمه ای قرار می گیرند

دیدگاه شما چیست؟

error: Content is protected !!