خدمات ظریف بار بجز باربری چیست؟

Category: سوالات متداول

1- بسته بندی اسباب و وسایل به روش کشورهای اروپایی و بصورت تضمینی توسط کارگر خانم و آقا 2- باز کردن و چیدمان اسباب و اثاثیه بعد از جابجایی 3- ارائه ی ساک حمل رختخواب ، کارتن کالاهای بسته بندی 4- ارائه ی نظرات کارشناسانه و مشاوره جهت تجربه ی اسباب کشی آسان و بدون دغدغه 5-انبارداری

دیدگاه شما چیست؟

error: Content is protected !!